پیامبر اکرم(ص): بدترین افراد کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او کسی خواهد بود که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.
سومین دوره از کلاس های آموزش خیاطی به منظور آشنایی مددجویان با هنر دوخت و دوز به صورت تخصصی و حرفه‌ای توسط موسسه خیریه انصار الحجه (عج ) برگزار شد.
کلاس های فرزند پروری با حضور کارشناس روانشناسی پیرامون چگونگی رفتار با کودکان برگزار شد.
آرشــیــو اخــبــار