امام صادق (ع): هنگامی که آفتاب بر سر زائر امام حسین (ع) بتابد گناهانش را می‌سوزاند همان طور که آتش هیزم را می‌سوزاند - کامل الزیارات ص279
توزیع 600 پرس غذای گرم بین مددجویان
در این روزها که همه درگیر کرونا هستند و لحظات دلهره آوری را سپری می کنند نیکوکاران مثل همیشه می توانند دست در دست هم قرار دهند و به خانواده های نیازمند کمک کنند
آرشــیــو اخــبــار